Scandinavian Invitation 2019 FUNKTIONÄR
×

Scandinavian Invitation Funktionär

Exempel på personuppgifter som vi inhämtar och kan komma att behandla är ditt namn, kön och ev. telefonnummer.

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

Vi kommer rätta, uppdatera och, i den mån vi är ålagda att göra så enligt lag, även radera dina personuppgifter på din begäran eller om vi själva blir medvetna om att vissa uppgifter inte längre är korrekta eller om vår behandling inte längre är nödvändig utifrån de syften som beskrivs ovan. Om du vill rätta eller uppdatera vissa personuppgifter, eller återkalla ditt samtycke enligt denna policy, är du välkommen att kontakta oss på info@scandinavianinvitation.se Notera att ett återkallande av ditt samtycke kan innebära att du inte längre kan nyttja din pressackreditering vid eventet. Dessutom kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig, för att skydda våra intressen i samband med tvist eller för att fullgöra legala skyldigheter.

För att kunna kontrollera att vi behandlar uppdaterade och korrekta personuppgifter har du rätt att, utan kostnad en gång per år, få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran måste vara undertecknad av dig personligen och skickas per post till adressen nedan:

European Tour

 

Scandinavian Invitation 2019 - Ansök om att bli funktionär

Personuppgifter

Information

Önskat arbetsområde (Välj flera alternativ, 1,2,3, om det skulle vara fullt på ditt förhandsalternativ)

Genom att anmäla dig som funktionär Scandinavian Invitation samtycker du till att European Tour (”vi”) behandlar dina personuppgifter enligt de föreskrifter som du hittar HÄR.

Powered by v2.2 Shopman.nu © 2000-2019